نشریه «مطالعات روانشناسی تربیتی» که توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان با حمایت انجمن علمی روان‌شناسی تربیتی ایران منتشر می‌شود، یک نشریه با شیوۀ داوری دو سو ناشناس به صورت فصلنامه و به طور دسترسی آزاد است که در حوزۀ روان‌شناسی تربیتی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری و  فضایی علمی  برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث روان‌شناسی تربیتی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ روان‌شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم روان‌شناسی تربیتی را گزارش می‌دهند. مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصیل و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات دیگر قرار گرفته باشد. 

******************************************************

عنوان نشریه: مطالعات روانشناسی تربیتی

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن علمی روان‌شناسی تربیتی ایران

انجمن علمی حامی: انجمن علمی روان‌شناسی تربیتی ایران و انجمن بین المللی روانشناسی مدرسه (APSPA) و انجمن پژوهش های آموزشی ایران

 عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Educational Psychology Studies

دسته‌بندی موضوعی: علوم انسانی -- روان‌شناسی تربیتی

درجه علمی: علمی-پژوهشی

تاریخ آغاز اعتبار:  01 / 10 / 1383

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی جهان اسلام:   چارک دوم (Q2)

نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: 3 تا 4 ماه، حداقل دو داور     

درصد پذیرش مقالات: 10 درصد

فاصله انتشار: فصلنامه

زبان نشریه:  فارسی (چکیده و منابع: انگلیسی)                   

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی 

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

شاپا چاپـــــی6683 - 2228 

شاپا الکترونیکی: 5235 - 2783 

شیوه استناددهی: APA

تلفن:   05431136817 | زمان تماس مجله: ساعت 12-9  صبح 

رایانامه مجله: research@ped.usb.ac.ir

آدرس اینترنتی:  https://jeps.usb.ac.ir

هزینه پذیرش نهایی و انتشار:  دارد (بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ 400 هزار تومان)

هزینه چاپ مقاله در مطالعات روانشناسی تربیتی: پس از  پذیرش و تأیید نهایی مقاله، نویسنده باید مبلغ  1000000 ریال (معادل یکصد هزار تومان) جهت هزینه‌های داوری و مبلغ 3000000 ریال (معادل سیصد هزار تومان) جهت هزینه­‌های چاپ در مجموع مبلغ 4000000 ریال (چهارصد هزار تومان) از طریق حواله ساتنا به شماره شبا IR440100004001073603018951  با شناسه واریز 307073663119000071000000000061 به نام مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نزد  بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز گردد؛ و در سامانه مجله بارگذاری نماید.

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (کوپ): نشریه «مطالعات روانشناسی تربیتی» با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.

   duplichecker      همیاب             

******************************************************

نکات قابل توجه نویسندگاننشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 50، شهریور 1402 

کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی

صفحه 113-94

10.22111/jeps.2023.43994.5240

سعید فخاری زاده نجف آبادی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی ویراستار انگلیسی ویراستار کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان