مطالعات روانشناسی تربیتی

 

کشور محل چاپ ایران
ناشر دانشگاه سیستان و بلوچستان
توالی انتشار فصلنامه
وضعیت چاپ چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی روانشناسی تربیتی 
هزینه چاپ دارد
نوع داوری  داوری بسته و حداقل سه داور
زمان داوری  حداقل دو هفته
درصد پذیرش مقالات %34
رتبه در وزارت علوم ب
ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 66%
ایمیل نشریه jepsjournal@gmail.com
همکاری با انجمن انجمن پژوهش های آموزشی ایران

 


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را با نرم‌افزار مشابهت یاب بررسی می‌کند

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE ) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

شماره جاری: دوره 19، شماره 45، بهار 1401 

مقاله پژوهشی

1. نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان

10.22111/jeps.2021.6567

عبدالناصر جوان مجرد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عباس ابوالقاسمی


4. بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی

10.22111/jeps.2022.6715

طیبه وفائی؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ جولیا ویسنهانت؛ سمانه نجارپوریان


ابر واژگان