فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی 

 

کشور محل چاپ ایران
ناشر دانشگاه سیستان و بلوچستان
توالی انتشار فصلنامه
وضعیت چاپ چاپی و الکترونیکی
زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی روانشناسی تربیتی 
هزینه چاپ دارد
نوع داوری  داوری بسته و حداقل سه داور
زمان داوری  حداقل دو هفته
درصد پذیرش مقالات %34
رتبه در وزارت علوم ب
ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) 0.302
ایمیل نشریه research@ped.usb.ac.ir

 


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند

 

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 43، پاییز 1400