درباره نشریه

نشریه مطالعات روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان یک نشریه با داوری بسته با دسترسی آزاد است که در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث روان‌شناسی تربیتی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه روان شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم روان‌شناسی تربیتی را گزارش می‌دهند،  است.  به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه‌گذاری شده است. این  نشریه هزینه‌ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی دریافت می‌کند.   نشریه مطالعات روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می‌شود.

 

ISSN: 2228-6683


  - صاحب امتیاز:                                                                            دانشگاه سیتان و بلوچستان

- مدیرمسئول:                                                                               عبدالوهاب پورقاز
- سردبیر:                                                                                    حسین جناآبادی
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                     6683-2228
- آغاز انتشار:                                                                                زمستان 1383
- نوع اعتبار:                                                                                 علمی
- توالی انتشار:                                                                              فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم:                                                                    علمی - پژوهشی
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                   کیو وان (Q2)
 - نوع داوری:                                                                              دوسو ناشناس (حداقل 2 داور، بین 2 تا 8 ماه)
- نوع مقالات منتشر شده:                                                               پژوهشی
- زبان نشریه:                                                                               فارسی و انگلیسی 
- نوع انتشار:                                                                                چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                            رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                                 دارد

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                             DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات)