راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقالات

      1. مقاله بادقت براساس راهنمای نویسندگان تنظیم شود.

     2. کد ارکید تمامی نویسندگان قید شود.

     3. تمامی منابع هم در داخل متن و هم در پایان متن مقاله هایپرلینک شود.

     4. تمامی منابع فارسی، انگلیسی نیز قید شود.

     5. مفاهیم کلیدی در بار اول زیرنویس شود.

     6. اسامی نویسندگان تا 5 نفر قید شود.

     7.چنانچه نویسندگان مقاله از حمایت مالی یا معنوی سازمانی برخوردار شده اند ملزوم به درج آن در انتهای مقاله هستند.

نشریه «مطالعات روانشناسی تربیتی» مقاله‌های پژوهشی و  تحلیلی در حوزۀ روانشناسی تربیتی و زمینه های مرتبط را که با توجه به نکات زیر تهیه شده باشد منتشر می‌کند:

 

الف.  شکل ظاهری 

- مقاله ­ارسالی­ نباید در کتاب، مجموعه­ مقالات یا نشریه­ دیگری چاپ شده­ باشد یا هم زمان برای نشریات دیگر ارسال نشده­ باشد.

- عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیکی در صفحه‌ای جدا از متن اصلی نوشته شود.

  • چکیده مقاله در 150 تا 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود.
  • چکیده مبسوط هم تهیه شود. 

- واژه‌های کلیدی ( حداکثر تا 7 واژه ) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی ذکر شود.

- توضیحات و معادل‌های خارجی واژه ها و اصطلاحات علمی در اولین مرتبه با شماره‌گذاری در پانویس ارائه شوند.

- مقاله همراه با ضمایم و فهرست‌ها در حداکثر15 صفحه (22 سطری و قلمB mitra فارسی با انداز13وفاصله خطوط1/20 و Times New Roman لاتین با اندازه12) در محیط 2003Word  تایپ شده باشد و جداول هم با فونت10 تایپ شود. حاشیه مقاله ­از بالا 3، پایین3، سمت راست و چپ 3 سانتی متر باشد.

- اگر مقاله دارای نمودار یا جدول می باشد لطفاً فرمت آن به صورت A.P.A باشد.

  • مقاله ارسالی باید بین 10 الی 15 صفحه باشد نه بیشتر.

 

ب. روش ارجاع به منابع در متن

- ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است.

- در متن مقاله پس از نقل مطالب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده،  و سال انتشار اثر آورده می‌شود.

- آثار دارای دو نویسنده ، نام خانوادگی هر دو نویسنده و  سپس سال انتشار اثر آورده می شود.

- آثار دارای سه تا پنج نویسنده، در نخستین بار نام همه نویسندگان و سال انتشار و در اشارات بعدی تنها نام اولین نویسنده و عبارت و همکاران و به دنبال آن سال انتشار اثر آورده می‌شود.

- آثار دارای شش و بیش از شش نویسنده، تنها نام اولین نویسنده و به دنبال آن عبارت و همکاران،  و سپس سال انتشار اثر آورده می‌شود.

- در نقل‌قول مستقیم، لازم است مطلب موردنظر عیناً در درون گیومه اورده شده و سپس شماره صفحه اثری که مطلب از آن گرفته شده آورده شود. مانند (نادری و سیف‌نراقی، 1380: 169). 

 

ج. روش ارجاع به منابع در  پایان مقاله

- فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب الفبایی تنظیم شود تمام منابع فارسی با یکدیگر و به دنبال آن کلیه منابع غیرفارسی با یکدیگر.

-تمام منابعی که در متن به آنها استناد شده، در فهرست منابع آورده می‌شود. منابعی که در داخل متن نیامده است، در فهرست منابع آورده نشود مانند:

 مقاله

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره ، شماره، شماره­ صفحه­ های ابتدا و انتهای مقاله.

 (برای مقالات غیر فارسی، به دنبال نام خانوادگی، به جای نام، حرف اول نام نویسنده آورده  شود):

 بشارت، محمدعلی (1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، شماره 3،38-25. 

Bernheim, J., Theuns, P., Mazaheri, M., Hofmans, J., Flieghe, J., & Rose, M. (2006). The potential of Anamnestic Comparative Self Assessment (ACSA) to reduce bias in the measurement of Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, 7, (2), 227-250.

 

کتاب

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان کتاب. نام مصحح یا مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 سیف، علی اکبر. (1388). تغییررفتارورفتاردرمانی نظریه‌ها و روش‌ها. تهران،  نشردانا.

اسکینر ، بوریس فردریک. (1370). فراسوی آزادی و شان. (ترجمه علی اکبرسیف). تهران: رشد. ( تارخ انتشار به زبان اصلی 1904). 

Andrews, F.M., & Withey, S.B. (1976). Social Indicators of Well-being: Americans' Perceptions of Life Quality.New York: Plenum Press.

 

پایان‌نامه‌ها

نام خانوادگی، نام.( سال انتشار). عنوان پایان‌نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه.... .

 کارشکی، حسین (1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان پسر پایه سوم دبیرستان‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 

منابع مورد استفاده از اینترنت

نام خانوادگی، نام.( تاریخ). عنوان. (تارخ دسترسی) . کپی آدرس اینترنتی جهت دسترسی مستقیم.

Veenhoven, R. (2011). World Database of  Happiness (2022/06/11). https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3662 

 

د. نوع مقاله‌ها

- بر اساس آئین‌نامة مجله‌های علمی کشور، اولویت چاپ با مقاله‌های پژوهشی میدانی است.

- مقاله‌های تحلیلی، تنها در صورت داشتن چارچوبه پژوهشی مانند، مبانی نظری، سؤال پژوهش، روش پژوهش، نتایج و بحث، مورد بررسی و پذیرش قرار می‌گیرد.

 

هـ. بررسی مقاله‌ها و هزینه‌های داوری و انتشار مقاله

-  مقالات دریافت شده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت انطباق با موضوع و معیارهای­ مجله، به منظور ارزیابی به­ صورت بی‌نام برای­ دو تا سه نفر از داوران­ صاحب نظر ارسال­ خواهد­شد.

-  آرا و نظرهای مندرج در نوشته ها، مبین نظرها و آرای مجله نیست.

-  ترتیب مقالات الفبایی است و به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

-  مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است.

-  مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است.

-  نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

-  نوشته‌هایی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود، عودت داده  نمی‌شوند.

-  چنانچه مقاله برای انجام اصلاحات خدمت نویسنده ارسال شود نویسنده موظف است ظرف مدت 10 روز  از تاریخ دریافت ایمیل اصلاحات را ارسال نماید.

-  پذیرش مقاله پس از طرح نهایی در هیئت تحریریه مشخص خواهد شد .

- مبلغ 1000000 ریال (صد هزار ریال) جهت هزینه های داوری اولیه به شماره شبا  IR 440100004001073603018951 با شناسه واریز 307073663119000071000000000061  به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نزد بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز گردد.

- مبلغ 5000000 ریال (پنج میلیون ریال) جهت هزینه‌های چاپ هریک از مقالات پذیرفته‌شده نهایی به شماره شبا IR440100004001073603018951 با شناسه واریز 307073663119000071000000000061  به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه  نزد  بانک ملی شعبه دانشگاه سیستان و بلوچستان واریز گردد.

- هنگام ارسال مقاله نویسندگان محترم دقت داشته باشید که دو فایل جداگانه یک فایل اصلی مقاله بودن نام نویسندگان و یک فایل مشخصات نویسندگان در سامانه بارگذاری نمایید.

 - همراه با فایل اصل مقاله و مشخصات نویسندگان حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری نمایید.