اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4628
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 3350
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2879

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 461
تعداد مشاهده مقاله 1142586
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 577510
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 89 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 227 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 587 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 503 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 152 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 84 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 7 %