اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4410
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 3109
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2677

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 434
تعداد مشاهده مقاله 1029456
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 497590
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 93 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 230 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 604 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 503 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 87 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 43 روز
درصد پذیرش 6 %