اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4009
تعداد پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش 2849
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2465

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 397
تعداد مشاهده مقاله 862642
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 401139
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 98 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 236 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 624 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 503 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 6 %