اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4119
تعداد پذیرش 242
تعداد عدم پذیرش 2943
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2549

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 410
تعداد مشاهده مقاله 901291
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 421477
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 97 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 234 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 612 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 503 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 154 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 6 %