اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول و ضوابط ارسال و انتشار مقاله در نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی:

1. درج نام هر شخص حقوقی یا حقیقی به عنوان صاحب یا نویسندۀ مقاله به منزلۀ نقش وی در تدوین مقاله و متعاقباً‌ مسئولیت تضامنی وی در برابر تبعات حقوقی مترتب بر آن است.

2.  در صورت احراز عدم رعایت «حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در مقاله‌ی ارسالی، و یا احراز هرگونه تقلب و سرقت علمی یا ادبی، (حتی پس از انتشار مقاله) هر یک از نویسندگان به تنهایی مسئولیت تام خواهد داشت.

3. حداقل مواردی که به عنوان تقلب و سرقت علمی یا ادبی شناخته‌ می‌شود شامل مواردی از این قبیل است:

الف. ثبت و ارسال اثر یا مقالۀ دیگری به نام خود

ب. درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در تهیۀ مقاله نقشی نداشته‌اند.

پ. کپی‌­برداری یا تکرار بخش‌هایی از کتاب، رساله، مقاله، سخنرانی، یا هرگونه اثر علمی یا ادبی دیگر، مگر با رعایت کامل قواعد نگارش علمی و درج ارجاعات به شیوۀ  استاندارد شده، با ذکر دقیق شمارۀ صفحه منبع مورد استفاده و درج نقل قول‌های مستقیم در داخل گیومه و رعایت سایر آداب و آیین نگارش علمی و ادبی، (حتی اگر اثر مورد استفاده متعلق به یکی از نویسندگان مقالۀ ارسالی جدید باشد).

ت. طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود و بدون رعایت آیین نگارش علمی و ادبی

ث. چاپ مکرر مقاله توسط نویسندۀ واحد در چند نشریه

ج. بیان نتایج نادرست و خلاف واقع یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش

چ. استفاده از داده‌های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش

ح. ارسال همزمان یک مقاله برای دو یا چند مجله یا همایش دیگر جهت ارزیابی و انتشار

4. احراز تقلب و سرقت علمی یا ادبی با رأی اکثریت اعضای هیئت تحریریه بسته به شدت و تعدد موارد، منجر به:

الف. رد مقاله قبل از چاپ و انتشار

ب. حذف مقاله از سایت رسمی مجله در صورت کشف تقلب بعد از انتشار

پ. درج اسامی نویسندگان مقاله در سیاه‌نامۀ نشریه‌

ت. پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی

ث. اعلام کتبی و رسمی مورد با ذکر اسامی نویسندگان مقاله به سایر دانشگاه‌ها و نشریات علمی داخلی و خارجی

ج. اعلام کتبی و رسمی مراتب وقوع تقلب و سرقت علمی یا ادبی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها، نشریه‌ها، ‌و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده یا در آینده ممکن است استفاده نمایند.

      هیئت تحریریۀ مجله برای حفظ شأن و جایگاه علمی مجله و برای حفظ و حراست از مرزهای اخلاق و ترویج قانون‌گرایی در این مسیر با جدیت به وظایف اخلاقی و علمی خود عمل خواهد نمود و در حد توان کنترل‌های لازم را انجام خواهد داد؛ اما به هر شکل اگر مواردی از تخلف و تقلب علمی از چشم داوران و اعضای هیئت تحریریۀ مجله پنهان بماند،‌ و مقاله در سطح کشور و جهان منتشر گردد، مسئولیت از نویسندگان مقالات ساقط نخواهد شد.

5. امضای فرم تعهدنامۀ اصالت اثر توسط تمام صاحبان/ نویسندگان مقاله و ارسال  آن به مجله الزامی است.

6. در صورتی که امضای ذیل تعهدنامه اصالت اثر در دبیرخانه مجله شناخته شده نباشد، و یا مورد تردید و خدشه وارد شود،‌ با اعلام دبیرخانه، ارائۀ گواهی امضای نویسنده نیز الزامی خواهد بود.

7. توصیه می‌شود که راهنمای نویسندگان و اخلاق پژوهش به انگلیسی را مطالعه نمایید.