اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه  مطالعات روان‌شناسی تربیتی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با روان‌شناسی تربیتی است. از این‌رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

- آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان

- تحلیل نیازهای دانش‌آموزان

- فاکتورهای فردی در آموزش

- یادگیری خودتنظیمی

- اندازه‌گیری و سنجش آموزشی

- برنامه‌ریزی درسی

- آموزش کودکان با نیازهای خاص

به منظور دسترسی بهتر و سریع‌تر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد. این نشریه توسط پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف ملی و بین‌المللی نمایه‌سازی می‌شود و از طریق آنها در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه ها اجازه می‌دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.