اهداف و چشم انداز

نشریه «مطالعات روانشناسی تربیتی» دانشگاه سیستان و بلوچستان یک نشریه با شیوۀ داوری دو سو ناشناس به صورت فصلنامه و به طور دسترسی آزاد است که در حوزۀ روان‌شناسی تربیتی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری و  فضایی علمی  برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث روان‌شناسی تربیتی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ روان‌شناسی تربیتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی باکیفیت که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم روان‌شناسی تربیتی را گزارش می‌دهند،  است. مطالب ارائه شده به مجله باید تحقیقات اصیل و منتشر نشده باشد و نباید برای چاپ در اختیار نشریات دیگر قرار گرفته باشد.

     نشریه «مطالعات روانشناسی تربیتی» محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی  و انتشار یافته‌های تحقیقاتی اصیل در جنبه‌های روان‌شناسی تربیتی از دوره پیش‌دبستانی تا آموزش عالی و آموزش کودکان با نیازهای یادگیری ویژه و استثنایی فراهم می‌کند. این نشریه به عنوان مجله‌ای که بر تحقیقات در یک حوزآ کمی و علمی تمرکز دارد، تأکید خاصی بر انتشار گزارش‌های تجربی باکیفیت بالا بر اساس مطالعات تجربی و رفتاری دارد. این نشریه معمولاً مطالعات موردی و وضعیت موجود، مطالعات کیفی یا مقالاتی را صرفاً در مورد توسعه و اعتبارسنجی ابزارهای اندازه‌گیری منتشر نمی‌کند.

     هدف عمده نشریه «مطالعات روان‌شناسی تربیتی» فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با روان‌شناسی تربیتی است. از این‌رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه مقالات معتبر در حوزه های موضوعی زیر را به چاپ می‌رساند:

- آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان

- تحلیل نیازهای دانش‌آموزان

- فاکتورهای فردی در آموزش

- یادگیری خودتنظیمی

- اندازه‌گیری و سنجش آموزشی

- برنامه‌ریزی درسی

- آموزش کودکان با نیازهای خاص.

- روانشناسی تربیتی و آموزشی.

- روانشناسی نوجوانان.

- روانشناسی کودکان؛ روانشناسی رشد.

- راهنمایی آموزشی.

- راهنمایی تحصیلی.

- پیشرفت تحصیلی.

- مشاوره تحصیلی.

- فرایندهای یادگیری.

- روانپزشکی.

- پیشنهاداتوپدیا یا تلقین‌پذیری.

به منظور دسترسی بهتر و سریع‌تر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد. این نشریه توسط پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف ملی و بین‌المللی نمایه‌سازی می‌شود و از طریق آنها در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. همچنین این نظام بایگانی به مسئولان کتابخانه ها اجازه می‌دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.