تماس با ما

نشانی مجله: زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- مجله مطالعات روانشناسی تربیتی- صندوق پستی: 655-98135

 رایانامه: research@ped.usb.ac.ir

جیمیل: jepsjournal@gmail.com

شماره تماس  05431136817


CAPTCHA Image