دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 1-123 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن

صفحه 1-16

انوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدی؛ فرهاد کهرازئی


6. رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی

صفحه 85-94

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ آسیه نیکجو سوخت آبندانی