بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی .

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

4 استادیار گروه روان شناسی،واحدبندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی 96-95 انجام شد. به این منظور از تعداد 8000 نفر دانش آموز دوره ابتدایی 287 نفر (159 نفر دختر و 128 نفر پسر) در پایه چهارم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه انتخابی در یک جلسه، آزمون محقق ساخته درک مطلب خواندن، پرسشنامه حل مسئله هپنر و کراسکوف (1987)، پرسشنامه اضطراب و افسردگی کودک ابسیوتانی و همکاران (2016) نسخه والدین، را تکمیل کردند. نتایج حاصل از برآورد مدل نهایی پژوهش نشان می‌دهد از بین متغیرهای درنظر گرفته شده در پیش‌بینی حل مساله، بالاترین ضریب به ترتیب مربوط به متغیر اضطراب در حالت مستقیم با 71/0 (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم از طریق درک مطلب 10/0 (01/0=p) بوده است این مقدار در حالت مستقیم 74/0- (01/0=p) و در حالت غیر مستقیم و از طریق درک مطلب 09/0- (01/0=p) بوده است. بر این اساس مشخص است که توانایی درک مطلب نقش واسطی در کاهش اثر افسردگی و اضطراب بر حل مساله داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of negative emotions (anxiety and depression) on reading comprehension and problem solving in order to develop a structural model in the elementary period of Hamedan

نویسندگان [English]

  • Nafise Yarimoghadam 1
  • Ali Delavar 2
  • Fariborz Dortag 3
  • Kobra Hagalizadeh 4
1 phd student in educational psychology. department of psychology. bandar abbas branch. islamic azad university of bandar abbas.iran.
2 professor of psychology.allameh tabatabai university.
3 professor of psychology. allameh tabatabai university.
4 assistant professor.department of psychology.bandar abbas unit islamlc azad university. bandar abbas.iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of negative emotions (anxiety and depression) on reading comprehension and problem solving in order to elaborate a structural model in the elementary period of the city of Hamedan in the 96-95 academic year. For this purpose, 8000 primary school students of 287 students (159 girls and 128 boys) were selected through random cluster sampling in the fourth grade. Selected sample at a meeting, a researcher-made reading comprehension test, Hepner and Kreskov problem-solving questionnaire (1987), anxiety and depression inventory questionnaire of Abishotani et al. (2016) completed the parental version. The results of the estimation of the final model of the research show that among the variables considered in the prediction of problem solving, the highest coefficient was related to the direct anxiety variable (p <0.01) and (0.71) Directly through the reading comprehension, it was 10.10 (p = 0.01). This value was in the direct mode (-0.44) (p = 0.01) and indirectly through comprehension -0.90 0 = p). Based on this, it is clear that understanding comprehension has a mediator role in reducing the effect of depression and anxiety on problem solving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading comprehension
  • problem solving
  • anxiety
  • depression
1. Aarnoutse ، C. A. J. ، و Van Leeuwe ، J. F. J. (2000). توسعه خوانندگان ضعیف و بهتر در دوران دبستان. تحقیق و ارزیابی آموزشی ، 6 ، 251–278 ..
2. آکسان ، N. ، Kisac ، B. (2009). یک مطالعه توصیفی: خواندن مهارت درک مطلب و آگاهی شناختی. Procedia علوم اجتماعی و رفتاری 1 ، 834–837.
3. Anderson، J. R. (2012). پیگیری حل مسئله با تجزیه و تحلیل الگوی چند متغیره و الگوریتم های مدل پنهان مارکوف. Neuropsychologia 50 ، 487–498.
4. Andrew، J. & David، C. (2007). به تأخیر انداختن: ارتباط با جهت گیری هدف پیشرفت و استراتژی های یادگیری. شخصیت و تفاوتهای فردی ، 43 ، 167–178.
5.Bostanci ، M. ، Ozdel ، O. ، Oguzhanoglu ، N. K. ، Ozdel ، L. ، Ergin ، A. ، Ergin ، N. ، ... و Karadag ، F. (2005). علامت گذاری افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه در دنیزلی ، ترکیه: شیوع و ارتباطات اجتماعی و جمعیتی. مجله پزشکی کرواسی ، 46 (1).
6. چن ، L. ، وانگ ، L. ، Qiu ، X. H. ، یانگ ، X. X. ، Qiao ، Z. X. ، یانگ ، Y. J. ، و لیانگ ، Y. (2013). افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه های چین: شیوع و ارتباطات اجتماعی و جمعیتی. PloS one ، 8 (3) ، e58379.
7. مقایسه ، A. ، Zarbo ، C. ، Shonin ، E. ، Gordon ، W. ، & Marconi ، C. (2014). تنظیم عاطفی و افسردگی: یک واسطه بالقوه بین قلب و ذهن است. Hindawi Publishing Corporation روانپزشکی قلب و عروق و مغز و اعصاب ، (24): 1-10.
8. دبورا ، ج. ، دابسون ، جی ، و دابسون ، س. (1981) استراتژی های حل مسئله در دانشجویان دانشگاه افسرده و غیر افسرده. شناخت درمانی و تحقیقات ، 5 (3): 237-249.
9.D'Zurilla TJ ، نزو AM. تأثیر استرس از مشکل فعلی: مقایسه با وقایع مهم زندگی. J Clin Psychol. 2005؛ 42 (6): 847-857
10.D'Zurilla ، T.J. ، و Sheedy ، C.F. (1991) رابطه بین توانایی حل مسئله اجتماعی و سطح استرس روانشناختی متعاقب آن در دانشجویان. مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی ، 61 (5) ، 841-846.
11. Ebesutani ، C ؛ کوراتو-لارسون ، پ. ناکامورا ، بی جی هیگا-مکمیلان ، سی ؛ & Chorpita، B. (2016). نسخه 25 والدین مقیاس اضطراب و افسردگی کودک تجدید نظر شده: توسعه و اعتبار سنجی در یک نمونه بالینی مبتنی بر مدرسه. ارزیابی ، 1-172.
12.Field، T.، Diego، M.، Pelaez، M.، Deeds، O.، & Delgado، J. (2012). افسردگی و مشکلات مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه. مجله دانشجویی کالج ، 46 (1).
13.Fulya ، O. A. ، Safak ، U. S. & Ayce ، Y. Ç. (2009). تأثیر مهارت های حل مسئله دانش آموزان در درک آنها از میزان شیمیایی و موفقیت آنها در این مسئله. علوم اجتماعی و رفتاری ، 1 ، 2678–2684
14. گنجی ، ساعت و امیریان ، ک. (2011). اثربخشی حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی در دبیرستان شهر سنقر. مجله آموزشی و پژوهشی ، 3،118-134. (فارسی).
15. Goff AM. (2011) عوامل استرس زا ، عملکرد تحصیلی و مهارت آموخته شده در دانشجویان کارشناسی پرستاری Int J Nurs Educ Scholarsh؛ 8: ماده 1
16. Hannula ، M. (2016). حل مسئله احساسات. سخنرانی های منظم از دوازدهمین کنگره بین المللی آموزش ریاضی ، صص 269-288. اسپرینگر
17.Jalongo، M. R.، & Hirsh، R. A. (2010). درک اضطراب خواندن: بینش جدیدی از علوم اعصاب. مجله آموزش اوایل دوران کودکی ، 37 (6) ، 431-435
18. کیوگی باند ، فرانسوی ، ریچاردز و دیویس. (2004) آزمون اضطراب ، حساسیت به تخریب و عملکرد معاینه ، مجله اضطراب ، استرس و مقابله.
19. Kerashen، S. (2002). دفاع از زبان کامل: محدودیت های آموزش آوایی و کارآیی آموزش کامل زبان. مجله بهبود خواندن ، 39،2 ، 26-29.
20. Khan، S.، Khan، R. (2017). استرس مزمن منجر به اضطراب و افسردگی می شود. Ann Psychiatry Ment Health 5 (1): 1091.
21. Khoshkam ، Z. ، Malakpur ، M. & Molavi ، H. (2008). تأثیر آموزش حل مسئله گروهی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی. مجله تحقیقات کودکان اعدام ، 8 ، 141-156. (فارسی).
22. Kilinc ، H. ، و Yenen ، E. (2016). بررسی اضطراب خواندن دانشجویان با توجه به برخی متغیرها. مجله بین المللی آموزش عالی ، 5 (1): 1-8.
23. Kiselev، S. (2015). تفاوت های مربوط به سن در سرعت پردازش در کودکان پیش دبستانی. مجله علوم رفتاری آزاد ، (9): 23-31
24. کوکسال ، م. اس. (2011). پیش بینی های معرفتی "خودکارآمدی در یادگیری زیست شناسی" و "اضطراب امتحان مربوط به ارزیابی یادگیری زیست شناسی" برای معلمان ابتدایی پیش از خدمت. مجله علوم تربیتی معلم ، 22 (7) ، 661-677
25.Leather ، C.V. ، Henry ، L.A. ، 1994. حافظه کاری و وظایف آگاهی واجی به عنوان پیش بینی کننده توانایی خواندن زودرس. J. Exp. کودک روان 58 ، 88–111.
26. Liu JT ، Meng XP (2006). رابطه اضطراب و شخصیت ، عزت نفس در دانش آموزان ارشد پایه یک. ژانگ هوآ: چکیده مقاله در چین. 40 (1): 50 -52.
27. لیو ، D. ، Xu ، B. (2017). اضطراب امتحان: درک دانشجویان پرستاری کالج جامعه آمریکایی. تجربی Res Voc Ed Train ، 9 (4): 1-15.
28. MacIntyre ، P.O. ، و Gardner ، R.C. (1994 ب) تأثیرات نامشخص اضطراب زبان در Congnitiv