رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

title

نویسندگان [English]

  • akbar rezaie 1
  • javad mesr abadi 2
  • ali mohamad zadeh 3