بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

2 هیأت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی شبستر


عنوان مقاله [English]

title

نویسندگان [English]

  • bahram asl fatahi 1
  • saeed najarpoor 2