نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، مهدی بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • احیا کننده، منیژه پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]
 • اردونی، سمیه رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • اشرف، پریچهر بیگانگی تحصیلی در دانش‌آموزان: نقش کنترل روانی والدین و تأکیدات هدفی معلم [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-62]
 • اکبری، عباس ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • الله کرمی، آزاد اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • امیدیان، مرتضی رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • امیری، سهراب بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]
 • انجم شعاع، محمد رئوف رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]

ب

 • بابامرادی، افشین اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • بازدار، فاطمه ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • باعزت، فرشته ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • بامدی، نرگس نقش سبک های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 207-220]
 • بقائی پور، لیلا تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]

پ

 • پرزور، پرویز ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • پرزور، پرویز بررسی اثربخشی مراسم معنوی اعتکاف در افزایش سلامت روانی و شادکامی دانش آموزان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 105-126]
 • پور آقا، مریم تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]
 • پیلگرن، آن تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]

ت

 • تقی پور، منوچهر بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]

ث

 • ثمره میر، علی پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]

ج

 • جعفری، محمد علی بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]
 • جناآبادی، حسین تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 199-224]
 • جناآبادی، حسین رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]

ح

 • حاتملو، رحیمه ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • حاجی یخچالی، علی رضا تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • حسینچاری، مسعود رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • حسینی، فریده سادات بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 145-166]
 • حکیمی، ثریا اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]

خ

 • خرمائی، فرهاد پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]
 • خرمایی، فرهاد رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • خنجرخانی، مسعود بررسی نقش تعدیل‌گری ذهن‌آگاهی در رابطة بین استرس و سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 83-104]

د

 • داورپناه، ابو سعید نقدی بر روش‌های نوین تربیت فلسفی معلمان و سیاست‌گذاری در نظام تربیت‌معلم ایران [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 115-136]
 • دشتی نژاد، سید بهمن بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 145-166]
 • دهقانی، یوسف بررسی ارتباط روان‌رنجورخویی، تعلل‌ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]

ر

 • راسخی، پروین تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • رجبی، غلامرضا بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]
 • رحیمی، مهدی رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • رحیمیان، اسحق اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • رحیمیان بوگر، اسحق نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • رستمی، شهلا نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • رقیبی، مهوش مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • ریگی کوته، بهزاد فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر عزت نفس دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 39-56]

ز

 • زارع نژاد، زهره تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]
 • زینلی پور، حسین بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]

س

 • سربی، محمد حسین تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • سعدی پور، اسماعیل اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • سلم آبادی، مجتبی تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • سیاح طرف زاده، ندا بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]

ش

 • شجاعی، احمد بررسی اثربخشی مراسم معنوی اعتکاف در افزایش سلامت روانی و شادکامی دانش آموزان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 105-126]
 • شجاعی، مهلا مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • شهرکی نیا، بهنوش رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]
 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • شیخ الاسلامی، راضیه رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 123-152]
 • شیخ الاسلامی، راضیه بیگانگی تحصیلی در دانش‌آموزان: نقش کنترل روانی والدین و تأکیدات هدفی معلم [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-62]
 • شیخی فینی، علی اکبر بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]

ص

 • صدیقی، شیما تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]

ض

 • ضرغامی، سعید تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]

ط

 • طالع پسند، سیاوش نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • طالع پسند، سیاوش اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]

ع

 • عباسی، محمد بررسی نقش تعدیل‌گری ذهن‌آگاهی در رابطة بین استرس و سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 83-104]
 • عباسی اصل، رؤیا ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • عبداللهی طزرجان، زهرا رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • عرب، علی رابطه امید به زندگی، نگرش به رفتار بزهکارانه و تجربه مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس شیرآباد و مرکز شهر زاهدان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 149-168]
 • عرفانی، نصراله نقش واسطه‌ای انگیزش یادگیری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر‌اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 167-198]
 • عزیزی نژاد، بهاره تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 199-224]
 • عصاره، علیرضا بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • علامه، عاطفه تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • علیزاده فرد، سوسن تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 161-180]
 • عیسی زادگان، علی بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • عیسی زادگان، علی بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]

ف

 • فرح بخش، کیومرث تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]

ق

 • قائدی، یحیی تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]
 • قاسم زاده، سجاد بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]

ک

 • کاظمی، یحیی تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]
 • کرد*، بهمن پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 207-230]
 • کرمی، امیر مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • کرن، مارگارت اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • کریمی، صبری پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 207-230]
 • کهدویی، سمیه تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • کهرازهی، فرهاد فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر عزت نفس دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 39-56]
 • کهرازهی، فرهاد نقش سبک های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 207-220]

ل

 • لطیفیان، مرتضی رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]

م

 • محرابی زاده هنرمند، مهناز تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • محسن تبار فیروزجائی، سپیده تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • محسن تبار فیروز جایی، سعید تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • مرزیه، افسانه رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • مظاهری، مهرداد مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • مهپویا، رضا تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 161-180]
 • مهدوی فر، سوسن بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • مهدویه، مهین ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • مهنا، سعید بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • میکائیلی، نیلوفر ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • میکائیلی منیع، فرزانه بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]

ن

 • ناستی زائی، ناصر پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]
 • نصیری زاده، محمد جمال تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • نوروزی، زهرا بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]
 • نوروزی کوهدشت، رضا پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]
 • نوشادی، سهیلا رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 123-152]
 • نیک منش، زهرا تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]

ی

 • یاری مقدم، نفیسه تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • یوسفی، فریده پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]