نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان حجازی، زهرا سادات رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 61-90]
 • اسکندری، حسین پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 1-32]
 • اسماعیلی جوشقان، زهره بررسی اثربخشی خودآموزی کلامی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر اسفراین [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • اسمعیلی، معصومه ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • اصل فتاحی، بهرام بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 23-44]
 • اعظمی، یوسف ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • ایرانمنش، اسماء آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • ایرانمنش، اعظم آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]

ب

 • بابائی، انسیه بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • باقری، مسعود آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]

پ

 • پناهی، غلامحسن مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • پورقاز، عبدالوهاب سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 45-60]

ت

ج

 • جعفری، فریبا پیش بینی رویکردهای یادگیری بر اساس باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 181-200]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]

ح

 • حسن نیا، صادق ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • حسین چاری، مسعود پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]

د

 • دهقان، حمید رضا مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]
 • دهقانی زاده، محمدحسین پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]

ر

 • رئیسی آهوان، اسحاق تبیین رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • رجبی، سوران اثربخشی بیوفیدبک EEG بر افزایش فرایند توجه دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 77-100]
 • رحیمی، الناز سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 45-60]
 • رستمی زاده، رضا آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • رسولی، یوسف مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • رشیدی، فرهاد ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]
 • رضایی، اکبر رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]

ز

 • زارع، مریم جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]
 • زندی، بهمن ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]
 • زوار، تقی پیش بینی رویکردهای یادگیری بر اساس باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 181-200]

س

 • سابقی، فرامرز تبیین رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • سلم آبادی، مجتبی مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • سلیمانی خشاب، عباسعلی پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]

ش

 • شریفی، مهشید روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 201-223]
 • شهریاری، حسنیه جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]

ص

ع

 • عبادی نیا، قربان اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]
 • عزیزی، سعدی بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]

غ

 • غلام زاده، حانیه مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]

ف

 • فردانش، هاشم پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 1-32]

ک

 • کریمیان، حیدر ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]

گ

 • گلچوبی، رمضانعلی بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]

م

 • محمد زاده، علی رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]
 • مرادی*، مرتضی پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]
 • مشکانی، محمد اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]
 • مصر آبادی، جواد رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]
 • میدانی، زهرا روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 201-223]

ن

 • نجارپور استادی، سعید بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 23-44]
 • نریمانی، محمد مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]

و

 • وازپور، شبنم ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]