نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدیان، حمیدرضا بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 143-163]

ا

 • اسلام، علی رضا بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 99-124]
 • ایمان، محمد تقی بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 99-124]

ب

 • بنی اسدی، حسن بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]

پ

 • پناهی، غلامحسین بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 111-123]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 69-84]

ج

 • جعفری، سید ابراهیم بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]

ح

 • حسینیان، سیمین رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]
 • حیدری، مریم بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشگاه اصفهان با آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO-PI) [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 36-46]

خ

 • خادمی، زرین السادات هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • خضری مقدم، انوشیروان بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]
 • خضری مقدم، انوشیروان بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]

د

 • دلاوری، حمید بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]

ر

 • رشیدی، اشرف بررسی میزان رفتار منطقی و اثر بخشی ارتباطات و رابطه بین آنها در اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • رفیعی پور، امین بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]
 • رقیبی، مهوش بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 69-84]

ز

 • زکی، محمدعلی بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ نقش‌ عوامل ‌اجتماعی‌، رضایت‌ اجتماعی‌ و عزت‌نفس بر موفقیت‌ تحصیلی‌ [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 21-42]

س

 • سیادت، سید علی بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • سیادت، سیدعلی بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]

ش

 • شفیع پور مطلق، فرهاد بررسی تأثیر تدریس درس بلوغ و نوجوانی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به مسائل و مشکلات دوران بلوغ [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]

ص

 • صالحی، ابراهیم بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 77-98]
 • صالحی، صادق بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 77-98]

ع

 • عابدی، احمد هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • عریضی، حمیدرضا هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • علوی، سیدحمیدرضا بررسی میزان رفتار منطقی و اثر بخشی ارتباطات و رابطه بین آنها در اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]

ق

 • قلی زاده، آذر بررسی ویژگیهای روانی و اجتماعی همسران افراد معتاد و شیوه های مقابله آنها با اعتیاد همسرانشان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 43-64]

ک

 • کهرازئی، فرهاد بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]
 • کهرازئی، فرهاد بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]

گ

 • گودرزی، اکرم بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]

م

 • مرزیه، افسانه بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 111-123]

ن

 • نیکجو سوخت آبندانی، آسیه رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]

ی

 • یزدچی، صفورا هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • یزدی، سیده منور رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]