ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادبیات و زبان انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری آموزش زبان انگلیسی، مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

3 دانشیار گروه ادبیات و زبان انگلیسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4 دکتری جامعه شناسی و مشاور آموزشی، مدرس مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

چکیده

اضطراب یادگیری یک حالت روانشناختی است که تاثیر بسزایی در عملکرد آموزشی فراگیران دارد. نداشتن نشانه بارز فیزیکی و نبود راهکار صریح آموزشی باعث شده‌است تا رویکرد شاخصی برای شناخت و رفع علائم اضطراب در حین آموزش، وجود نداشته باشد. مطالعه حاضر با ترکیب مداخله پویای تعاملی و مفهوم منطقه مجاور رشد با ارزشیابی تکوینی، یک الگوی کاربردی برای شناخت و رفع علائم اضطراب ارائه داده‌است. سپس در گام دوم ، با استفاده از یک طرح تحقیقاتی شبه-آزمایشی، کارایی این الگو بر روی 6 دانش‌آموز مضطرب سنجیده‌شد و نتایج حاصل از آن توسط آنووای اندازه‌های تکرار‌ شده سنجیده‌شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدل ارائه شده باعث کاهش معنادار نمره اضطراب کلاسی شرکت‌کنندگان در مرحله پس‌آزمون شد و این کاهش در مرحله پیگیری نیز ثابت ماند. این روش یک الگوی بهینه است که در ضمن تدریس، باعث رفع نشانه‌های اضطراب می‌شود و تخصیص هزینه، وقت اضافی و پیگیری‌های بالینی برای درمان اضطراب را کاهش می‌دهد. این تحقیق برای معلمان آموزش زبان انگلیسی، مشاوران تحصیلی، روانشناسان آموزشی ومحققان در حوزه روانشناسی تربیتی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Interactionist-Formative Model of Dynamic Intervention for Cognitive Modifiability and Promoting Learning among Anxious Students: Integrating Instruction and Psychotherapy in English Class

نویسندگان [English]

  • Abdullah Sarani 1
  • Sajjad Farokhipour 2
  • Hooshang Khoshsima 3
  • Ehsan Mostafapour 4
1 Sistan and Baluchistan University
2 Shahid Mahalati Faculty
3 Chabahar Maritime University
4 Shahid Mahalati Faculty
چکیده [English]

Learning anxiety is a psychological state which exerts a critical effect on performance of learners. Absence of explicit physical symptoms and lack of an agreed-upon educational approach for diagnosing and removing anxiety motivated the current research to integrate interactionist-formative dynamic intervention with concept of zone of proximal development and present a model for diagnosing and removing anxiety symptoms inside the educational context. In the second phase of the research, a quasi-experimental design is used to examine the efficacy of the model on 6 anxious students. The scores obtained from pre/post tests and follow-up conditions were collected and analyzed through repeated-measures ANOVA. The findings showed that the model had a significant effect on decreasing anxiety scores in post-test and follow-up conditions. This model is an efficient one which diagnoses and removes anxiety symptoms during regular instructing. These findings have implications for English teachers, Educational counselors, psychotherapists and researchers in the field of educational psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Psychology
  • Language Teaching
  • Learning Anxiety
  • Zone of Proximal Development
1.ایمانی، سعید ، الخلیل، یاسمین و شکری، امید، (1397). بررسی رابطه نگرش‌های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش‌آموز: نقش میانجیگری تنظیم هیجان. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره 16، شماره 33، ص 28-1.

2.حکیمی، ثریا، طالع‌پسند، سیاوش، رحیمیان، اسحاق و کرن، مارگارت، (1396). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس ریاضیات و علوم تجربی، فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره 14، شماره 28، ص 82-49.