دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22111/jeps.2023.7356

سعید فخاری زاده؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند


اثربخشی آموزش خودتعلیمی کلامی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22111/jeps.2023.7532

محمود جبارزاده چهاربرود؛ منصور بیرامی؛ اصغر نخستین گلدوست؛ تورج هاشمی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر ضریب سختی و پردازش هیجانی نوجوانان دارای زمینه خودجرحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22111/jeps.2023.7533

مرضیه فیروزه؛ آذرمیدخت رضایی؛ مجید برزگر؛ مرتضی مرادی دولیسکانی