کلیدواژه‌ها = فراشناخت
تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان

دوره 19، شماره 47، آبان 1401، صفحه 151-136

10.22111/jeps.2022.7188

فاطمه نخستین خیاط؛ فائزه جهان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ علی جهان


خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت

دوره 9، شماره 16، آبان 1391، صفحه 89-110

10.22111/jeps.2012.1040

منیجه شهنی ییلاق؛ فاطمه بوستانی؛ سیروس عالی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی