کلیدواژه‌ها = افسردگی
تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 125-148

10.22111/jeps.2018.3606

علامرضا رجبی؛ شهلا شمعونی اهوازی؛ عباس امان الهی