نویسنده = نسترن سیداسماعیلی قمی
نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان

دوره 17، شماره 40، دی 1399، صفحه 33-20

10.22111/jeps.2020.5838

علی شیخ الاسلامی؛ رباب دادجویی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی