تعداد مقالات: 315
2. عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان

دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 1-21

عباسعلی اهنگر؛ مهدی بختیار؛ مهدی محمدی؛ مریم شاکری کواکبی


3. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 1-22

سعید اکبری زردخانه؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه؛ حمید پورشریفی؛ فرهاد طارمیان؛ حمید پیروی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ حمید یعقوبی؛ ولی الله رمضانی


7. بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 1-22

ملیحه پیروز؛ شعله امیری؛ محمدباقر کجباف


8. بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 1-14

انسیه بابایی؛ طاهره گلستانی؛ قاسم یعقوبی


9. نگرش جوانان نسبت به خانواده

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-20

فاطمه شهسواری؛ سیدحمیدرضا علوی


10. بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 1-14

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ


12. بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن

دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 1-16

انوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدی؛ فرهاد کهرازئی


14. بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 1-16

مصطفی شریف؛ محمد رضا نیلی؛ محمد نیکخواه


15. بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری رضایت از تحصیل

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 1-20

ساره احمدی؛ راضیه شیخ الاسلام


20. اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-22

گوهر آلبویه؛ سید موسی طباطبائی؛ اسحاق رحیمیان بوگر؛ خدیجه سادات طباطبائی


21. پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-32

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ علیرضا صادق زاده قمصری


22. اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 1-20

سیده نفیسه باقری؛ محمد علی محمدی فر؛ گلین مهدی نژاد گرجی


23. مطالعه رابطه روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-20

مرضیه باباگلی؛ سید رضا بلاغت


25. اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 1-22

افشین بابامرادی؛ آزاد الله کرمی؛ اسماعیل سعدی پور