تعداد مقالات: 315
201. تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 99-128

سارا نامیان؛ مسعود حسینچاری


202. بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-124

محمد تقی ایمان؛ علی رضا اسلام


203. رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 103-122

فاطمه رسولی خورشیدی*؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا تنها


205. رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 105-126

عزت اله قدم پور؛ حسن علی ویسکرمی؛ رقیه علائی خرائم


206. پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 105-122

ناصر ناستی زائی؛ رضا نوروزی کوهدشت؛ علی ثمره میر


210. هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 112-130

مریم صفایی؛ علی محمدرضایی؛ معصومه خسروی؛ مریم مهدوی غروی؛ طیبه بهرامیان


211. بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 113-130

پریسا یاسمی نژاد؛ مریم دبیر؛ محسن گل محمدیان


214. مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 115-134

یوسف رسولی؛ مجتبی سلم آبادی؛ غلامحسن پناهی


215. جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 117-134

مهناز علی اکبری دهکردی؛ حسنیه شهریاری؛ مریم زارع


216. مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 117-136

پریناز کریم زاد حق؛ علی زینالی


217. بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 123-142

لادن هاشمی؛ بهرام جوکار


218. مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 123-144

مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری؛ مهلا شجاعی؛ امیر کرمی


220. رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 127-148

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی


221. بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 131-154

محمدسجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ ستاره حسینی شورابه


224. استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 135-184

محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج اللهی؛ سید صاحب موسوی


225. تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 137-160

محمد حسین سربی؛ لیلا بقائی پور؛ محمد جمال نصیری زاده؛ سمیه کهدویی