تعداد مقالات: 315
176. تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی براساس فرایندهای تفکر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 93-130

داود طهماسب زاده شیخلار


177. تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 95-112

سمیه رسائی؛ سید عباس رضوی؛ احمد سعیدی


179. اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 97-122

ماهرخ فرجی؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ پروین احتشام زاده


180. تبیین رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 101-116

فرامرز سابقی؛ اسحاق رئیسی آهوان


182. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 103-122

شهلا رستمی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر


184. رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی گری راهبردهای مقابله ای

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 107-134

ناصر بهروزی؛ شبنم رضایی؛ سیروس عالیپور


186. تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 111-144

مریم خاکسار؛ فریبرز درتاج؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ اسماعیل سعدی پور


190. تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 125-148

علامرضا رجبی؛ شهلا شمعونی اهوازی؛ عباس امان الهی


191. بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 73-96

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی


193. علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 77-94

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی


194. بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-98

فاطمه گلستان جهرمی؛ مه سیما پور شهریاری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید


196. رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 85-94

سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی؛ آسیه نیکجو سوخت آبندانی


197. بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 89-111

زهرا نیک منش؛ زهره خسروی؛ یحیی کاظمی