تعداد مقالات: 315
151. تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 97-124

تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ احمد خامسان


152. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

دوره 17، شماره 37، بهار 1399، صفحه 98-77

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


153. رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 57-73

محمد علی بشارت؛ محسن جوشن لو؛ سید محمود میر زمانی


154. موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 59-74

یاراله رومیانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد رضا نصراصفهانی


155. عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 63-76

ناصر ناستی زایی


156. فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 65-84

مسعود رودباری؛ زهرا فیض آبادی فراهانی


157. بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 67-78

یحیی کاظمی؛ علیقلی روشن؛ ندا بنی اسدی


158. بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 69-84

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی


159. پیش‌بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت‌ نفس

دوره 13، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 69-88

افسانه علیزاده؛ افسانه توحیدی؛ محبوبه سادات حسینی سلطان نصیر


160. عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 73-88

محسن گل پرور؛ سروره خاکسار


163. بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 77-98

ابراهیم صالحی؛ صادق صالحی


164. ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش اموزانmslss

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 81-100

مهرداد مظاهری؛ مرضیه مهاجر بادکوبه


167. بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 83-104

غلامرضا رجبی؛ هوشنگ علیبازی؛ اصغر جمالی؛ قدرت الله عباسی


168. نقش پیش بینی کنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبک‌های هویت و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 83-112

طاهره گرگیج سالم؛ افسانه مرزیه؛ عبدالوهاب پورقاز


169. تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان

دوره 17، شماره 38، تابستان 1399، صفحه 85-104

بیان نسائی مقدم؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی


170. رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 87-108

نعیمه کهولت؛ بهرام جوکار


172. خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 89-110

منیجه شهنی ییلاق؛ فاطمه بوستانی؛ سیروس عالی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی


173. ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 89-104

نیلوفر میکائیلی؛ پرویز پرزور؛ فاطمه بازدار؛ رحیمه حاتملو