تعداد مقالات: 315
126. رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 61-90

محمد رضا تمنائی فر؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زهرا سادات اخوان حجازی


127. پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 63-82

فرهاد خرمائی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صدری؛ حسین نیرومند


128. بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 65-76

فرهاد کهرازئی؛ انوشیروان خضری مقدم؛ امین رفیعی پور


133. تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان

دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 68-86

عبدالوهاب پورقاز؛ امین محمدی؛ مرضیه دوستی


134. بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 69-86

علی قاسمی؛ محبوبه فولادچنگ


136. جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 71-94

احمد رجبی باغدار؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی؛ مرتضی کرمی


140. تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

زهرا کیخا؛ ناصر ناستی زایی


142. سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 77-92

فاطمه رسولی خورشیدی؛ محمد عرب عامری؛ معصومه بهرامی


144. رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 81-106

رحیم بدری گرگی؛ سینا شفیعی سورک


146. نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 16، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 83-106

حجت الله رشیدکلویر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سجاد بشرپور؛ عالیه عبدی؛ سارا میرجعفرزاده


147. بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 85-102

غلامرضا رجبی؛ ندا سیاح طرف زاده؛ منوچهر تقی پور


148. ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 87-114

فرشته باعزت؛ عباس اکبری؛ رؤیا عباسی اصل؛ مهین مهدویه


149. طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 89-110

محمد جواهری دانشمند؛ اقبال زارعی؛ علی‌اکبر شیخی فینی


150. پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 93-116

آلمارا داراسیان سلماسی؛ سیمین دخت رضاخانی