تعداد مقالات: 315
101. رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 51-80

نگین بخشی؛ محبوبه فولادچنگ


103. بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 53-76

انسیه بابائی؛ سعدی عزیزی؛ رمضانعلی گلچوبی


105. رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 54-40

علیرضا حیدرزادگان؛ یحیی کاظمی؛ فاطمه صنعتی زاده


106. بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 57-72

عبداله رشیدزاده؛ اسکندر فتحی اذر؛ تورج هاشمی


108. تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 59-92

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی


109. تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 59-76

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مریم طالبی؛ عیسی برقی


111. رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 63-86

محمد رئوف انجم شعاع؛ مسعود حسینچاری؛ مرتضی لطیفیان؛ فرهاد خرمایی


114. بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 37-54

سیدعلیقلی روشن؛ عبدالوهاب پورقاز؛ عبدالباسط مرادزاده


119. تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی

دوره 13، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 53-68

سید عبدالوهاب سماوی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ نیلوفر فرج پور؛ موسی جاودان


123. مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 57-72

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید


124. بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 57-88

فرزانه میکائیلی منیع؛ سوسن مهدوی فر؛ علی عیسی زادگان؛ سعید مهنا


125. رابطه اعتیاد به اینترنت باعملکرد خانواده وسلامت روان در دانش اموزان

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 59-82

زهره خسروی؛ ام هانی علیزاده صحرائی