بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" (P4C ) بر تحول اخلاقی دانش آموزان بود. به این  منظور، دو کلاس در پایه ی پنجم مدرسه­ای ابتدایی و پسرانه در منطقه­ی یک آموزش و پرورش شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شد. یکی از این کلاس ها به عنوان گروه آزمایش تحت 9 جلسه آموزش P4C قرار گرفت. از هر یک از کلاس ها 16 نفر بطور تصادفی برای آزمون گیری انتخاب شدند. با استفاده از فرم های موازی معماهای اخلاقی کلبرگ و پیاژه و پی­گیری بالینی قضاوت های اخلاقی کودکان به روش مصاحبه ی فردی استدلال های اخلاقی دانش آموزان از نظر تراز کلی تحول اخلاقی، خود پیروی اخلاقی و اخلاق فاعلی در پیش آزمون و پس آزمون نمره گذاری شد. تحلیل کورایانس چند گانه هیچ گونه تفاوت معناداری را بین پس آزمون های تعدیل شده ی دو گروه در هیچ یک از متغیرها نشان نداد و بنابر این هیچ یک از فرضیه های پژوهشی مورد تایید قرار نگرفت. به نظر می رسد اجرای روش آموزش فلسفه به کودکان در بافت آموزش و پرورش ایران نیاز مند مداخلات شدید تر و ملاحظات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching “philosophy for children” on moral development among 5 grade male students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Azimpour 1
  • Hossein Eskandari 2
  • Soghra Ebrahimi Gavam 2
چکیده [English]

The aim of present investigation is the study about effectiveness of teaching “philosophy for children” (P4C) on student’s moral development. In order to this aim two classroom in grade five in a primary and male school were selected by random selection. One of these classrooms as experimental group taught in 9 session of P4C. 16 students in any classrooms selected for interview by random selection. moral reasoning was examined (level of moral development, moral autonomy, subjective moral reasoning) of this children in pre test and post test in control and experiment group by parallel forms of Kohlberg and Piaget moral dilemmas and clinical interview of children’s moral reasoning after their judgment. But multiple covariance analysis didn’t show any significant difference between moderated post tests in any of variables so there didn’t prove any hypothesis of this study. It seems that the execution of “philosophy for children” in Iran education tissue needs to more sever manipulation and more consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children
  • moral development
  • levels of moral development
  • moral autonomy
  • moral subjectivism

اتکینسون، ریتا، ال؛ اتکینسون، ریچارد، سی؛ اسمیت، ادوارد، ای؛ بم، داریل، ج؛ هوکسما، سوزان (1384). زمینۀ روانشناسی هیلگارد. (ترجمۀ رضا براهنی). تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی:2000)

2. بیابانگرد، اسماعیل (1384).روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.تهران: نشر دوران.

3. پرون، بورلی؛ پرون، میشل (1384). روانشناسی بالینی: آزمایش بالینی و فرایند تشخیص.     (ترجمۀ پریرخ دادستان و محمود منصور). تهران: انتشارات بعثت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: بی‌تا).

4. خزامی، پروین (1388). بررسی تأثیر آموزش فلسفه به روش اجتماع‌پژوهی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی شهر اهواز. پایان نامۀ منتشر نشدۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

5. سانتراک، جان دبلیو (1385). زمینۀ روانشناسی (ترجمه مهرداد فیروزبخت). تهران: انتشارات رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2000).

6. کریمی، عبدالعظیم (1383). مراحل شکل‌گیری اخلاق در کودک: با تأکید بر رویکرد‌های تحولی. تهران: انتشارات عابد.

7. کریمی، عبدالعظیم (1380). تربیت طربناک: شور و طرب در تربیت. تهران: مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت.

8. کریمی، یوسف (1381). روانشناسی اجتماعی: نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: انتشارات ارسباران.

9. کم، فیلیپ (1384 a). داستان‌های فکری (1): کندوکاوی فلسفی برای کودکان (ترجمۀ احسانه باقری) تهران: انتشارات امیرکبیر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1993)

10. کم، فیلیپ (1384 b). داستان‌های فکری (1): کندوکاوی فلسفی برای کودکان، کتاب راهنمای معلم. (ترجمۀ احسانه باقری) تهران: انتشارات امیرکبیر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1993)

11.Haynes, J., (2002). Children as philosopher. London and New York: Routledge Falmer. http://www.dialogueswork.co.uk.

12.Haynes, J & Murris, K., (2007). Listening, Juggling and traveling the philosophical space .http://www.dialogueswork.co.uk.

13.Jackson, T., (1987). Philosophy for children, where and now. Thinking: journal of philosophy for children. 6, (2) 22-30.

14.Mehta, S., & Whitebread, D., (2006).philosophy for children and moral development in Indian context. University of Cambridge. http://www.inter-disciplianery.net.

15.Mergler, A., Curtis, E., & Spooner-Lane. R., (2009) teacher education embrace philosophy: reflections on a new way of looking at preparing pre-service teachers. Journal of teacher education. 34, (5) 33-21.

16.Murris,K., (2003). I think, therefore I am. The Early Years update, Issue 4. http://www.dialoguework.co.uk.

17.Olthof, T., Rieffe, C., & terwogt, M.M., (2008) the assignment of moral status: age related difference in the use of three mental capacity criteria. British journal of developmental psychology. 26, (14), 233-247.

18.Reznitskaya, A., (2008). philosophical discussion for elementary school classrooms: theory pedagogy, research Montclair  state university , new jersey, USA: http://www.iaie.org.

19.Russel, J., (2002). Moral consciousness in a community of inquiry. Journal of Moral Education. 31, (2), 12-35.

20.Sutctiffe, R., (2000). Thinking for themselves. The Journal of the National Early Years Network. 79, (35), 45-50  http://www.dialoguwork.co.uk.

21.Texter, P., C., (1982). Philosophy for children: A novel design for education theory and k-12 curriculum. Dispensed dissertation of doctoral in philosophy. Graduate school of education.

22.Trickey, S & Topping, K.J., (2004). Philosophy for children: A systematic review. The Journal of Research paper in education, 19, (3), 27-45.

23.Zalta, E. N., (2006). Stanford encyclopedia of philosophy.