ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران


عنوان مقاله [English]

title

نویسندگان [English]

  • farhad rashidi 1
  • hedar karimiyan 1
  • Bahman Zandi 2