کلیدواژه‌ها = ابعاد سبک تدریس
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 132-148

افسانه مرزیه؛ جواد اژه ای؛ الهه حجازی؛ سید محمود قاضی طباطبایی