کلیدواژه‌ها = کیفیت تدریس
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رابطه روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-20

مرضیه باباگلی؛ سید رضا بلاغت


2. نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 18-36

حمیده پاکمهر؛ حسین جعفری ثانی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی