کلیدواژه‌ها = نرخ ماندگاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 1-16

مصطفی شریف؛ محمد رضا نیلی؛ محمد نیکخواه