کلیدواژه‌ها = جامعیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 109-118

علی یزدخواستی؛ فهیمه رضایی کیا