کلیدواژه‌ها = کنکور سراسری 1384
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 65-84

مسعود رودباری؛ زهرا فیض آبادی فراهانی