کلیدواژه‌ها = رفتار جنسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 89-111

زهرا نیک منش؛ زهره خسروی؛ یحیی کاظمی