کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-166

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی نژاد


2. رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 123-152

سهیلا نوشادی؛ راضیه شیخ الاسلامی


4. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 1-22

سعید اکبری زردخانه؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه؛ حمید پورشریفی؛ فرهاد طارمیان؛ حمید پیروی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ حمید یعقوبی؛ ولی الله رمضانی