کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 5
1. اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 203-222

محمدعلی محمدی فر؛ لیلا یاسمنی؛ محمود نجفی