کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 10
1. اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 27-58

فرخ رو جلیلی؛ مژگان عارفی؛ امیر قمرانی؛ غلامرضا منشئی


3. رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 81-106

رحیم بدری گرگی؛ سینا شفیعی سورک


5. بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 83-104

غلامرضا رجبی؛ هوشنگ علیبازی؛ اصغر جمالی؛ قدرت الله عباسی


6. تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 99-128

سارا نامیان؛ مسعود حسینچاری


7. مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 57-72

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید


8. تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 39-56

مائده سادات رقیب؛ سید جعفر احمدی؛ سید علی سیادت


9. بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 99-112

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت