کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 39-58

حمیرا بهدار؛ مسعود شهبازی


2. رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-28

عمادالدین احراری؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


5. بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-98

فاطمه گلستان جهرمی؛ مه سیما پور شهریاری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید


6. بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 99-112

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت