کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 3
1. نگرش جوانان نسبت به خانواده

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 1-20

فاطمه شهسواری؛ سیدحمیدرضا علوی


2. علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 77-94

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی


3. بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-124

محمد تقی ایمان؛ علی رضا اسلام