کلیدواژه‌ها = حل مسألۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-34

محبوبه البرزی؛ عبدالرحمن انباری؛ فریبا خوشبخت