کلیدواژه‌ها = رفتار اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 159-172

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی؛ حسین محققی؛ خسرو رشید