نویسنده = علی محمد رضایی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 41-63

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


2. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 209-236

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی محمد رضایی