نویسنده = عیسی برقی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 59-76

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مریم طالبی؛ عیسی برقی