نویسنده = سید محمود میر زمانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 57-73

محمد علی بشارت؛ محسن جوشن لو؛ سید محمود میر زمانی