نویسنده = غلامحسین مکتبی
تعداد مقالات: 1
1. روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 181-200

ذکرالله مروتی؛ حکیمه بهرامیان؛ غلامحسین مکتبی