نویسنده = اکرم نیک بخت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 99-112

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت