نویسنده = سعید رجایی پور
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 23-38

سعید رجایی پور؛ احمد شعبانی؛ محمد نیاز پور زیلایی


2. بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 1-14

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ