نویسنده = علی قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 69-86

علی قاسمی؛ محبوبه فولادچنگ