نویسنده = حسن احدی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 97-124

تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ احمد خامسان


2. بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 257-275

آزاده وزیری؛ حسن احدی؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسکری؛ سعید بختیارپور