نویسنده = عبدالوهاب پورقاز
تعداد مقالات: 10
1. رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 137-156

عصمت مهریان؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


2. رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 127-148

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی


3. رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 21-38

لیلا پودینه؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


4. نقش پیش بینی کنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبک‌های هویت و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 83-112

طاهره گرگیج سالم؛ افسانه مرزیه؛ عبدالوهاب پورقاز


6. تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان

دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 68-86

عبدالوهاب پورقاز؛ امین محمدی؛ مرضیه دوستی


7. بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 37-54

سیدعلیقلی روشن؛ عبدالوهاب پورقاز؛ عبدالباسط مرادزاده


8. بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-38

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


9. بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 69-84

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی


10. بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 73-96

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی