نویسنده = مهوش رقیبی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1384، صفحه 69-84

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی


4. بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 73-96

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی